Koncem srpna by město chtělo vypsat výběrové řízení na dodavatele I. etapy rekonstrukce KD. Stavební práce na I. etapě rekonstrukce by měly být započaty na přelomu října a listopadu a ukončeny v polovině roku 2019. V rámci I. etapy bude rekonstruována divadelní restaurace a zásobovací zázemí. „Radnice pro letošek počítá s investicí 10 milionů korun a příští rok tak kolem 40 milionů korun,“ řekl první etapě místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Celá rekonstrukce je spočtena na cca 170 milionů korun převážně z kasy města. „Dotační tituly na rekonstrukce kultráků nejsou. Ale lze využít dotaci například na bezbariérové vstupy a podobně,“ dodal.

V tuto chvíli je hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a město bude v průběhu června žádat o vydání stavebního povolení.
Základní kámen kulturního domu byl položen 9. května 1958.

Obsáhlejší článek připravujeme.