Radnice úplně neopustila myšlenku kruhové křižovatky Na Ohradě. Jen má o její podobě poněkud jiné představy než minulé vedení.
Potvrdil to radní a předseda dopravní komise Rudolf Oberfalcer. „Pokud vůbec dojde k výstavě kruhové křižovatky, naše představa je vytvořit ji pomocí betonových city bloků. Taková úprava by si vyžádala investici jednoho až dvou milionů korun," řekl.
Pokusil se také uvést na pravou míru dohady o důvodech, proč nechce vedení města pokračovat v plánech svých předchůdců. V závěru loňského roku se podle něj nabízela možnost podat žádost o dotaci ve výši 95 procent uznatelných nákladů stavby tohoto kruhového objezdu. „Množství peněz v tomto kole podávání žádostí bylo však značně omezené a žádostí od obcí mnoho. Rozhodli jsme se podat pouze jednu žádost o dotaci na rekonstrukci ulic Krále Jiřího z Poděbrad a Svatopluka Čecha, které jsou dlouhodobě ve špatném stavu a Poděbradova ulice je hlavní komunikací v sídlištním celku s několika tisíci obyvatel. Jedna žádost má větší šanci na úspěch," uvedl Rudolf Oberfalcer.
O tom, zda Strakonice dotaci na rekonstrukci ulic vůbec získají, se radnice doví až během několika týdnů. I v kladném případě musí najít řády miliony na rekonstrukci sítí.
Nepodání žádosti o dotaci výstavbu křižovatky už kritizovala celá řada zastupitelů už na prosincovém zasedání.
K výstavbě křižovatky v ulici Ellerova se vyjádřil také šéf odboru dopravy Václav Býček. Podle něj není ani tak důležité z čeho křižovatka bude, jako nutnost úpravy. „Každé řešení, které dokáže zlepšit stav na křižovatce ulic Ellerova a Na Ohradě je lepší než nedělat s tímto nehodovým místem nic. Návrh malé okružní křižovatky se v současné době zpracovává," uvedl Václav Býček.
Středový ostrůvek bude vytvořen pomocí betonových svodidel City blok. Nynější přechod Na Ohradě bude doplněn nasvětleným ochranným dělícím ostrůvkem, jako je například o OD Prior.