Padayātrā má své počátky v Indii, kde se takto říkalo poutním cestám. Putující v doprovodu volského povozu jdou letos trasu ze Sušice do Písku, celkem 110 kilometrů. Na večerním vystoupením každý dostal ochutnávku jídla, hudby, zpěvu, tance i létající banány.

Ivana Řandová