Republikou otřásá tragédie v Uherském Brodu, kde muž v restauraci zastřelil osm lidí. Co se odehrávalo v hlavě muže, který se rozhodl takto vraždit?
Těžká odpověď na tuto otázku, protože prozatím není dostatek informací k tomu, aby bylo možné dát velmi pravděpodobnou odpověď. Nicméně v rovině spekulace – v rámci možné duševní choroby může být člověk hnán např. potřebou splnit nějaké „poslání" vyšší moci, nebo mu někdo „našeptává". Jde v tu chvíli o chorobné výmysly, kdy je člověk ve své mysli mimo realitu. Lze uvažovat i o tom, že jde o člověka, který je veden myšlenkou nějakého příkoří vedeného proti jeho osobě – buď skutečného nebo domnělého – a „bere spravedlnost do svých rukou". Postupně vypadává z normálního života a uvažuje o nějaké pomstě.
Jistě lze uvažovat i o dalších možnostech, ale jak jsem již uvedla, je k tomu prozatím velmi málo informací.

Mohl už dříve vysílat signály, které by napovídaly, k čemu dojde?
Co se týká možných vysílaných signálů – mohl i nemusel – toto je velmi těžké. Mohl o tom povídat, „vést řeči", které jsou zvláštní, opakování stále stejného problému s vyjadřováním pomsty. Soustředit se třeba na příběhy, které mají tuto ohavnou náplň – záliba ve filmech, které mají v obsahu takovéto činy, soustředění se na zprávy s agresivní tematikou. Ale to vidí zejména jeho bezprostřední okolí. Když se takový člověk vyskytne na úřadech, či na ulici a chová se „divně", ale neznáme jej blíže, pak je těžké toto identifikovat.
Mohlo nějak už dřív zareagovat jeho okolí? Muž byl prý negativní, na vše nadával.
Reagovat na negativismus a nadávání je složité. Mnoho lidí takto vystupuje a nikdy nic takového neudělá. Lidé by mohli na toto upozornit třeba orgány policie, pokud by vyhodnotili, že se chová čím dále divněji a ostřeji, nějak by jim vyhrožoval. Jaké pak má policie možnosti, to je potřeba zjistit přímo u ní.

Myslíte si, že se na čin pečlivě připravoval, nebo šlo o zkratkovité jednání?
Vypadá to, že si u sebe v hlavě čin „spřádal" – živil a nějaký impulz to odstartoval. Spouštěcím mechanizmem mohlo být cokoliv.

Setkala jste se někdy ve svém životě s podobným případem?
S takovýmto případem jsem se přímo nesetkala, ale že lidé spřádali pomstu ano. Byli ale zachyceni psychiatrií.

Je v silách odborníků (psychiatrů nebo psychologů) odhalit známky podobného zkratu?
Jen velmi složitě a komplikovaně. Nikdy to není stoprocentní.

Jsou podle vás podmínky pro získání zbrojního průkazu a střelné zbraně v Česku dostatečně přísné?
Legislativní podmínky jsou dané vcelku dostatečně přísně. Jde však o to, že zbrojní průkaz dostane člověk v určitém věku a ten samý člověk se pak vývojem může hodně změnit. Duševní choroba se může projevit kdykoli – následně po posouzení. V době posuzování může být daný člověk ještě v pořádku a následkem dalšího vývoje – procházením různých složitých zátěžových situací se pak choroba může projevit. Nejsem však v tomto procesu důkladně informována – zbrojní průkazy, respektive psychologická vyšetření k zbrojním průkazům totiž nedělám.
Po tomto hrůzném činu by se mohlo jevit, že nikoli. Ale nesmíme „zmatkovat". Je potřeba vše dobře projít, vše vyhodnotit, zhodnotit a pak teprve udělat nějaký závěr a možná opatření.