Písečtí tak reagují na opakované stížnosti ochránců zvířat na poměry v soukromém útulku, kam dosud vozí psy i Strakonice.

Nový útulek pro opuštěné a nalezené psy z obou měst se již začíná budovat ve Strakonicích s tím, že na financování jeho výstavby se budou podílet rovným dílem obě města. Původně se počítalo s celkovou sumou 5,6 milionu korun. Situace se však radikálně změnila. Písek i Strakonice musí počítat s vyšší částkou.

Zhruba o milion korun se cena zvýšila ještě těsně před zahájením stavby. Potom na základě stanoviska hygieniků došlo k některým změnám v projektové dokumentaci, bez kterých by nebylo možné vydat stavební povolení.

„Byla mimo jiné přidána zvuková a tepelná úprava v hlavní budově, upraveny musí být vnitřky kotců, ke změnám dochází také v objektu příjmu, ošetřovny a v objektu s karanténními kotci,“ shrnula některé důvody zvýšení ceny místostarostka Písku Hana Rambousová.

Radním v obou městech dodavatel předložil tři varianty realizace. Všechny tři předpokládají kapacitu dvacet kotců pro každé město a cena se pohybuje od 7,5 (první etapa) do 10,7 milionu korun, včetně DPH.

Písečtí a strakoničtí radní se rozhodli pro nejlevnější variantu. Pokud bude stačit kapacita první etapy s deseti základními kotci, druhou už nebude nutné realizovat.

Čtěte také zde.