Josef Skala (60) pamatuje čečelovickou základní školu jako žák, kdy do ní nastoupil 1. září 1959. „Děti chodily do prvního až čtvrtého ročníku, do páté třídy už se muselo do Záboří," vzpomíná Josef Skala.

V tomto ročníku chodilo do celé školy 35 dětí – 21 chlapců a 14 dívek. „Řídícím učitelem byl Vladimír Dvořák, který v té době dělal i osvětovou besedu celé obce. Byl také špičkový houslista, takže jeho hodiny zpěvu byly nádherné," pokračuje současný místostarosta a zastupitel obce.

Podle něj se tehdejší předměty od současných moc nelišily, snad jen v názvech. „Třeba vlastivěda. Pan řídící přišel do třídy a zeptal se, co bychom chtěli dělat. A když jsme všichni řekli, že jít na vycházku, tak jsme šli. Bez ohledu na rozvrh. A povídali jsme si třeba o kytkách, o stromech, o houbách," pokračoval Josef Skala. Vědomosti z této doby má dodnes.

Škola byla otevřena 1. října 1910 (tento školní rok školu navštěvovalo 116 dětí) a fungovala do roku 1965. Potom děti přešly do nedalekého Záboří. Přibližně o dva roky později vznikla mateřská škola, která fungovala do roku 1999. Nižší počet dětí a nedostatek peněz na dofinancování její provoz ukončil. „Já spíš říkám, že byl přerušen. Pokud se zvedne počet dětí, tak jsme schopni mateřskou školu znovu otevřít," dodal. S ohledem na to, že ve stejné budově obec nástavbou a přístavbou před dvěma lety zprovoznila 11 bytů, je tato možnost reálná.

První patro je tak stále připraveno pro školní účely. Stejně jako v roce 1910.