Přišel s ním zastupitel Radek Chvosta (ODS). „Tato odměna může být poskytnuta, ale nemusí," zdůvodnil na základě zákona. Jen dalších osm jeho kolegů s ním souhlasilo, to na schválení nestačilo. Pro předkládanou výši odměn zvedlo poté ruku jedenáct zastupitelů, což už na schválení stačilo.

Více ke schvalované výši odměn řekl starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). „V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne se jim pouze jedna odměna, a to ta nejvyšší," doplnil.

S platností od 2. března tedy nakonec bylo v zastupitelstvu schváleno měsíčně pro řadového člena zastupitelstva města (ZM) 928 korun, člena rady města (RM) 2719 korun, předsedu výboru ZM nebo komise RM 2506 korun, člena výboru ZM či komise RM 2143 korun.