„Všichni se bojí času. Čas se bojí pyramid,“ takovou úctu si ve starověku vydobyl u současníků jeden z tehdejších divů světa – pyramidy v Gíze. A podle všeho se v České republice podařilo najít něco obdobného, jako jsou proslulé pyramidy. Čas se tedy evidentně bojí – dálnice D3.

Stavba měla být hotova už tolikrát, že nikoho nepřekvapí, že se čas znovu lekl. Tentokrát naštěstí v jižních Čechách jen málo. Místo roku 2025 naskočil do kolonky předpokládané uvedení do provozu u dvou úseků letopočet 2026.

Cesty pro vrtné plošiny

Důvodů je více, tím hlavním jsou bažiny a svažitý terén na úseku Kaplice nádraží – Nažidla. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) projektant, který připravuje dokumentaci úseku pro výběrové řízení, požádal o doplňkový geologický průzkum. Přípravné práce byly rozděleny na dvě části. „Část A byla provedena bez problému v lokalitách trasy dálnice, kam se vrtná technika dostala bez obtíží. Část B se týkala nepřístupných lokalit,“ říká Adam Koloušek a dodává, že bylo nutné vybudovat provizorní komunikace pro vrtnou techniku. To ale průzkum zdrželo. Aktuálně se má úsek začít stavět příští rok a hotov má být v roce 2026.

Zhruba v roce 2030 by mohlo být hotovo všech 170 kilometrů dálnice D3, která spojí jižní Čechy a Prahu a zároveň usnadní tranzit opačným směrem do Rakouska. Aktuálně ale musí jihočeský úsek vyřešit několik problémů. Na trase mezi Kaplicí nádraží a Nažidly se například kvůli dodatečnému geologickému průzkumu muselo postavit na 3,5 kilometru provizorních komunikací.

Koridor pro pěší přes D3 v Dobrovodské v Č. Budějovicích.
Koridor pro pěší z Budějovic na Dobrou Vodu už slouží

Podle Adama kolouška z tiskového oddělení ŘSD se v daném úseku prováděl doplňkový geologický průzkum a částečně se pro něj musely zbudovat provizorní přístupy pro vrtnou techniku. „Lokality se nacházejí v bažinatých i výrazně svažitých terénech s lesním porostem. Nepřístupnost zákonitě termín dokončení doplňkového průzkumu protáhla. Přístupové cesty se musely nechat naprojektovat a také povolit,“ vysvětluje Adam Koloušek. Od začátku roku do konce června tak bylo postaveno celkem 23 přístupů na různé pozemky, celkem měřily nové komunikace 3,5 kilometru.

Trasa se měnit nemá, chystají dvě estakády

Výsledky průzkumu byly předávány postupně včetně laboratorních výsledků až do poloviny října. Nyní projektant zkoumá, jak velký budou mít vliv na projekt. „Pokud bychom tento průzkum nezadali, vznikl by tento problém při výstavbě a mohlo by to znamenat ještě větší zdržení,“ upozornil Adam Koloušek.

Obchvat Olbramovic těsně před otevřením. Má zjednodušit cestu mezi Budějovicemi a Prahou, kterou často komplikují nehody.
Na trase z Budějovic do Prahy začal sloužit obchvat Olbramovic

Momentálně předpokládá ŘSD vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby Kaplice nádraží – Nažidla začátkem roku 2023. Ve stejný rok má začít stavba a dokončení se očekává v roce 2026. Plánovaná trasa se ale měnit nemá. Průzkum má jen doplnit data pro projekt kvůli zakládání mostů, konsolidaci náspů nebo opěrné zdi. „Tyto detaily se musí promítnout do zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele,“ zmínil Adam Koloušek. Úsek Kaplice nádraží – Nažidla má měřit 12 kilometrů a jsou na něm plánovány dvě estakády. Jedna u Zdíků s délkou 612 metrů a druhá u Suchdola s délkou 857 metrů. U Suchdola se počítá také s odpočívkou.

Zatím je vykoupeno 96 % pozemků, zbývá dokončit výkup pozemků pod odpočívkou.

Polovina pozemků

V rámci posledního úseku ke státním hranicím Nažidla – Dolní Dvořiště zdržení způsobilo pozdější vydání územního rozhodnutí. V současnosti teprve probíhají výkupy pozemků, které jsou hotové z 51,5 %. Úsek se také musel rozdělit na dvě části, kdy ta severnější má být dokončena společně s úsekem od Kaplice nádraží.

Už ve stavbě jsou úseky Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín, jejichž součástí jsou mimo jiné tunel Pohůrka a estakáda přes údolí Malše u Vidova. Zprovoznění tunelu Pohůrka předpokládá ŘSD v roce 2024. Staví se i úsek Třebonín – Kaplice nádraží.

Lišov červenec 2021. Příjezd od Českých Budějovic.
Vybrali firmu, která postaví obchvat Lišova. Práce začnou ještě letos

Na Táborsku se na D3 stále řeší krátký úsek na obchvatu města.

Termín zprovoznění jednotlivých úseků u Českých Budějovic je nyní stanoven nejpozději rok 2024. "Dřívější zprovoznění jednotlivých částí bez tunelu je možné, ale je předmětem probíhajících jednání a posuzování dopravního modelu města České Budějovice," dodává Adam Koloušek.