„Hvězda je principem všeho, hvězda vše prozařuje,“ řekl v úvodu Jan Royt, který obohatil svoji odbornou přednášku promítáním. „V katakombách sv. Priscilly se vyskytuje nástěnná malba s vyobrazením Madony s prorokem Bileáem, který ukazuje na hvězdu nad hlavou Panny Marie,“ pokračoval Jan Royt o nejstarších malbách. Na závěr hovořil o vzácném exponátu u nás ve Strakonicích a tím je Kristus na oslátku ze 17. století, v naší zemi jediný.

Ivana Řandová