U profesionálních hasičů Michal Brousil slouží již jedenáctým rokem, u píseckého sboru aktuálně vykonává funkci strojníka. Jeho úkolem je řídit požární vůz a ovládá i další techniku. Toto zaměstnání bere jako poslání a vybral si ho, protože měl odjakživa blízko nejen k pohybovým aktivitám. „Inspiroval mě bývalý přítel mojí maminky, díky kterému jsem měl možnost poznat hasičskou práci blíže,“ vysvětlil úvodem.

Pestrá práce plná sportu

Zaměstnání hasiče podle něj spojuje řadu činností, které má rád. „Baví mě různé druhy sportu. Můžu současně trénovat, závodit v různých disciplínách a pomáhat lidem v nesnázích, a to mě na tom nejvíc naplňuje,“ poznamenal Brousil, který je držitelem řady titulů. Je mistrem světa, Evropy i České republiky v hasičském sportu TFA. (Toughest Firefighter Alive = Nejtvrdší hasič přežije; je jedna z nejextrémnějších sportovních soutěží, simulujících zátěž při reálném zásahu.)

Nevydržel by sedět v kanceláři, nebo se věnovat jiné stereotypní činnosti. „Potřebuji se hýbat, navíc je každý výjezd a s ním spojený zásah jiný, takže se člověk opravdu nenudí, a to je na tom super,“ zhodnotil s tím, že jde o rozmanitou pracovní náplň, kdy služba trvá 24 hodin, a pak následuje 48 hodin volna.

Povolání hasiče je dle jeho slov pro lidi, co mají rádi změnu a adrenalin. „Vždy jsem chtěl být hasičem, a tak jsem studoval i hasičkou střední školu v Příbrami, obor požární technika,“ prozradil, že si šel za svým snem, a to se mu splnilo. „Chvíli jsem tedy pracoval ve fabrice, protože hasičský sbor měl plný stav, ale vytrval jsem a podařilo se mi to,“ dodal jednatřicetiletý rodák z Písku.

Fyzické a psychické testy

Součástí přijímacího řízení k profesionálním hasičům jsou testy fyzické zdatnosti, zdravotní a psychologické vyšetření. „Tělesnou zdatnost prověřuje například běh na dva kilometry, lehy a sedy, kliky, někde také plavání,“ přiblížil část zkoušek.

„Není to extrémně náročně, měl by to zvládnout člověk zvyklý na pohyb,“ popsal pro případné zájemce. Doporučuje však předchozí přípravu a lehký trénink. „Nejde přijít úplně nepřipravený,“ podotkl, že i fyzické testy někomu v dnešní době mohou dělat problémy.

Nejtěžší částí jsou podle Brousila ale psychologické prověrky, na nichž vypadne nejvíce lidí. „Tyto testy trvají celý den, je to opravdu časově náročné. Jde o sadu otázek, také testy reakcí, součástí je pohovor s psychologem a třeba i malování stromu,“ objasnil s tím, že jde o pomyslné síto adeptů.

Procestoval svět

Díky tomu, že vyniká v hasičském sportu TFA se podíval do světa. „To by mohlo motivovat nováčky. Podařilo se mi dostat do reprezentace České republiky. Podíval jsem se do různých zemí, například do Číny,“ pochlubil se. Klasický hasič se může později i specializovat. „Jsem strojník, řidič, obsluhuji čerpadlo, motorovou pilu i další techniku. Máme také chemiky, lezce, techniky, potápěče a velitele, každý si může vybrat specializaci, která se mu zamlouvá a baví ho,“ konstatoval.

Zásahů má za sebou nepřeberné množství. „Nejraději vzpomínám na záchranu asi pěti lidí, kteří uvízli v raftu na jezu. Byla velká voda a nemohli se dostat pryč, a to byl opravdu krásný pocit, protože jsme jim pomohli na poslední chvíli, a všichni tak přežili,“ zavzpomínal závěrem Michal Brousil. Nejhorší jsou podle něj naopak dopravní nehody se špatným koncem.

Podmínky uchazeče:
• je starší 18 let,
• je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
• má minimálně maturitní vzdělání,
• splňuje obor nebo zaměření, pokud je vyžadováno,
• je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby,
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost,
• písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje:
• vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru,
• vyšetření zdravotní způsobilosti v zařízení závodní preventivní péče,
• prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho testu vytrvalostního.

Jak doplnila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů, během přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv odstoupit. „Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně,“ vysvětlila.

Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče do služebního poměru. „Nově přijatému příslušníkovi vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let,“ upřesnila Matějů.

Po třech letech se zařadí příslušník do poměru na dobu neurčitou dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou. „Musí však úspěšně vykonat služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahovat také alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby,“ zmínila.

Uchazeč je po přijetí zařazen na hodnost vrchní referent. „Na volné služební místo s vyšší hodností se může přihlásit, pokud je na toto místo vyhlášeno výběrové řízení a pokud splňuje obor nebo zaměření vzdělání pro toto místo stanovené,“ dodala Vendula Matějů.

Zájemci se mohou do výběrového řízení hlásit kontaktní osobě, kterou je mjr. Mgr. Lucie Davidová na telefonu 950 230 331, nebo emailu lucie.davidova@jck.izscr.cz.