Ředitelem školy je tři roky Jan Babka. Dříve pracoval jako zástupce ředitele ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad. To, že loni uspělo u přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 51,55 procent žáků, považuje především za skvělou vizitku výuky matematiky. „Paní učitelka Milena Maroušková je velmi přísná a nic dětem neodpustí,“ říká Jan Babka. Letos se z 22 žáků 9. třídy hlásí na střední školy 18 dětí. „Především na strakonické gymnázium a průmyslovku a průmyslovku do Volyně,“ dodává.

Už v okamžiku, kdy byly známy výsledky testů z češtiny a matematiky z roku 2023, reagovala pro Deník také Milena Maroušková. „Stále fungují nepopulární metody během běžných hodin matematiky. Písemky, zkoušení, vzorečky, vše stále dokola. Jsem přísná učitelka a nedávám dobré známky zadarmo.“

Tereza Perná učí na prvním stupni čtvrtým rokem. „Už od prvního stupně se snažíme dětem vštípit, jak nutné je rozumět látce, chápat zadané úkoly a podobně. Velkou roli hraje skvělý přístup rodičů, na který já si osobně vůbec nemohu stěžovat,“ říká svůj názor mladá učitelka.

Další výhodu vidí v samotné výchově dětí. „Jsme malá škola venkovského typu. Mnoho dětí po příchodu ze školy musí doma pomáhat rodičům. I to přináší větší respekt,“ dodává.

V současné době navštěvuje ZŠ Radomyšl 254 dětí převážně z Radomyšle a blízkého okolí.

Co jde a nejde žákům Základní školy v Radomyšli u přijímaček z matematiky?

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů (v procentech)

Číslo a početní operace, dělitelnost 94 (126), 74,6 %
Převody jednotek 77 (112), 68,75 %
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 132 (210), 62,86 %
Přímá, nepřímá úměrnost 73 (140), 52,14 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 134 (238), 56,3 %
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 166 (350), 47,43 %
Počítání s mnohočleny 181 (378), 47,88 %
Výrazy s proměnnou 7 (14), 50 %
Lineární rovnice, soustavy rovnic 9 (42), 21,43%
Poměr, mapa 10 (112), 8,93 %

Pět nejlepších na Strakonicku:

Matematika (TOP 5)

ZŠ Radomyšl (51,55 %), ZŠ a MŠ Bělčice (47,82 %), ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice ( 47,73 %), ZŠ a MŠ Volenice (46,77 %), ZŠ Povážská Strakonice (46,69 %).

Čeština (TOP 5)

ZŠ a MS Volenice (60,09 %), ZŠ Povážská Strakonice (59,55 %), ZŠ J. A. Komenského Blatná (58,39 %), ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice (58,03 %), ZŠ Bavorov (57,75 %).