Terezie Houdková poskytla Strakonickému deníku exkluzivní rozhovor.

Jak probíhalo pondělní jednání dozorčí rady a jaké byly důvody Vašeho odvolání?

Na jednání dozorčí rady jsem tentokrát nebyla přizvána a důvody mého odvolání mi sděleny nebyly.

Máte verdikt o dovolání písemně?

Obdržela jsem písemné Oznámení o odvolání člena představenstva.

Strakonická teplárna. Ilustrační foto.
Dozorčí rada strakonické teplárny odvolala členku představenstva a ekonomku

Máte představu, jaké důvody mohly vést k Vašemu odvolání?

Domnívám se, že to mohly být zásadní rozdíly v názorech na řízení a směrování společnosti spolu se souvisejícími politickými zájmy.

Strakonický deník požádal písemně o vyjádření také předsedu dozorčí rady teplárny Mgr. Romana Kyrala. "Vzhledem k tomu, že odvolání Ing. Houdkové z představenstva společnosti souvisí s interními záležitostmi společnosti, nebude se dozorčí rada ke svému rozhodnutí do médií vyjadřovat."

Můžete to nějak více specifikovat?

Měli jsme s novým předsedou představenstva Ing. Pavlem Bulantem zásadní rozpory v názorech na řízení a fungování společnosti, a to se negativně odráželo v naší komunikaci. Prosazovala jsem původní strategii, kterou jsme nastavili s Ing. Pavlem Hřídelem. Tedy udržitelnou profitabilitu a přijatelnou cenou tepla. Tato strategie se nám osvědčila a je naplnitelná i v dnešní turbulentní době. Je však nutné vždy okamžitě reagovat - na počasí, havárie a dnes zejména na změny na trhu a tomu přizpůsobovat ekonomiku provozu. Nový předseda, bez zkušeností v oboru, tento osvědčený koncept patrně nechápal, respektive ani se o něj nezajímal. Rozcházeli jsme se i v cenové politice pro zákazníky. Já prosazovala minimální zdražování nebo žádné, on navrhoval dokonce zdražení o více než 30 procent, ale až po volbách. Osobně jsem trvala na tom, že pokud se má zdražovat, tak přijatelnější pro všechny zákazníky je dříve o menší procento, než po volbách o desítky procent. Po odchodu bývalého předsedy Ing. Pavla Hřídela a v souvislosti s nákupem technologie od bratrů Romana a Daniela Němečkových a společnosti Paltop, s.r.o., městem Strakonice se začal také začal stupňovat politický vliv v teplárně. Tlak některých politiků na mou osobu byl až extrémní. Dokonce jsem byla upozorněna, že pokud nebudu dělat, co chtějí, tak si to stejně prosadí, ale už beze mě. Z pozice své funkce jsem však vždy preferovala a hájila zájmy společnosti, a tak je to podle mne správné.

Mohla jste se v pondělí ještě zúčastnit Valné hromady?

Odvolání proběhlo těsně před valnou hromadou, jako bývalý člen představenstva jsem se tedy účastnit nemohla. A tudíž jsem nemohla ani zodpovídat dotazy akcionářů. Domnívám se, že načasovaní mohlo být účelové. Možná zde hrál roli strach politiků či Ing. Bulanta, že seznámím akcionáře s aktuálním negativním vývojem společnosti po jeho nástupu do funkce. Otevřeně jsem totiž upozorňovala dozorčí radu na špatný směr společnosti, prohlubující se ztrátu, nutnost realizace nápravných opatření a na možná pochybení nového předsedy představenstva. Jenže dnes se otevřená kritika nenosí, navíc je před volbami. To je dle mého názoru hlavní důvod mého odvolání.

Pavel Hřídel.
Strakonické teplárně hrozí krize z roku 2018, říká její bývalý šéf Pavel Hřídel

Ale prý jste se Valné hromady zúčastnila?

Ano, Valné hromady jsem se nakonec účastnila jako zplnomocněnec jednoho z akcionářů. Minoritní akcionáři mou účast na valné hromadě požadovali. Chtěli otevřeně diskutovat nejen o výsledcích teplárny za rok 2021, ale i aktuálním vývoji. Z pozice zplnomocněnce jsem však prakticky nemohla výsledky a vývoj komentovat, pouze pokládat dotazy. Překvapilo mě však, že nový předseda Ing. Bulant nebyl na dotazy akcionářů připraven a tedy nebyl schopen zodpovědět téměř žádnou otázku nebo často odpovídal na něco úplně jiného.

Troufnete si na prognózu dalšího dění v teplárně?

Mám představu, ale nechci zatím spekulovat. Nemyslím si ale, že tvrzení politiků, že společnost musí ovládnout ze 100 procent z důvodu dodávek tepla pro občany, je pravdivé. Není zde souvislost. Pravý důvod se ukáže nejdříve po volbách.

Jaké budou Vaše další kroky?

Asi si konečně odpočinu, neboť teplárně jsem věnovala nepřetržité a intenzivní dva roky života. Budu teď trávit více času s rodinou a užiji si to.