„Problémem většiny ploch jsou však nevyřešené vlastnické vztahy a chybějící komunikace a sítě,“ řekl pracovník územního rozvoje města Robert Flasch.

Při úterním projednávání připomínek a námitek do připravovaných změn územního plánu dorazilo okolo 40 požadavků o změnu využívání pozemků právě na stavební parcelu. Lhůta sedmi dnů od projednávání, kdy mohou na radnici dorazit další námitky je úterý 29. srpna.

Námitky budou zapracovány do plánu, k případným změnám přijde vyjádření od kraje a ministerstev. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo zřejmě při zasedání v prosinci.