Příští rok čeká město další rekonstrukce mostu na rušné komunikaci, respektive zbourání starého a postavení úplně nového. Je to přemostění v ulici Lidická vedle někdejší restaurace U Města Prahy směrem k sídlišti 1. máje.

Jak uvedl starosta Břetislav Hrdlička, bude se jednat o investici v režii kraje, tedy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. „Město se na této akci bude podílet. A to chodníky, které budou nově ve stejné výši jako komunikace, a novou kanalizací," vysvětlil.

Vše muselo být upraveno smlouvou o společném postupu zadavatelů. V listopadu ji schválili strakoničtí městští radní.

Zmíněný most se nachází na silnici 1. třídy procházející městem ve směru od Prahy na Horažďovice.