Era přispěje v každém regionu celkem 115 000 korunami. Projekt, který získá od svých dárců nejvíce peněz, dostane grant 50 000 korun, druhý 
40 000 a třetí 25 000 korun. Tedy všechny projekty, které byly vybrány, získají peníze ke své realizaci. Máte chuť přispět na dobrou věc? Informujte se na www.erapomaharegionum.cz. (P. I.)

MC Kvítek, o. s.Projekt: Úprava současného Mateřského centra Kvítek na Rodinné centrum s prvky Montessori. Centrum chce pomáhat rodinám z Písku a okolí poznávat Montessori pedagogiku.
Rodiče, kteří vychovávají své děti v souladu s principy Montessori, v Písku nemají místo, kde by se mohli setkávat, diskutovat o výchově dětí, účastnit se seminářů a hlavně trávit volný čas s dětmi. Rodiče, kteří o této metodě mnoho nevědí, nemají možnost se s ní v Písku seznámit. Nejbližší rodinné centrum podobného typu je v Českých Budějovicích. Kvítek začal spolupracovat s občanským sdružením Montessori Písek, o.s. Záměrem centra je tyto myšlenky zhmotnit a ukázat návštěvníkům, jak vypadá Montessori prostředí. Zatím Kvítek začal s realizací kompletní výměny vybavení. Původní vysoké poličky přestavěli na nízké, vhodné pro děti, svépomocí vymalovali jednu místnost. Kvítek chce rodičům s dětmi umožnit volný pobyt v centru, chce připravovat semináře a programy pro rodiny s dětmi různých věkových skupin i půjčovat Montessori pomůcky domů.

Občanské sdružení Naše ChyšeckoProjekt: Úprava veřejného prostoru v obci Chyšky – nákup mobiliáře
 Občanské sdružení Naše Chyšecko zrealizuje příští rok velkou úpravu veřejného prostoru na návsi v Chyškách. Jedná se o zajímavé pozemky
v okolí kostela sv. Prokopa a farního domu. Celková plocha k upravení bude 1845 m2 . Finance by sdružení využilo na nákup mobiliáře zahrady a parku. Prostor bude otevřen pro širokou veřejnost, jiný prostor pro veřejná setkání v obci není. Tyto plochy jsou již dnes hodně využívané. Řešenou plochou prochází i turisticky značené trasy a cyklotrasy, poblíž prochází i lyžařská trasa vedoucí k areálu Monínec. V obci se rozjíždí projekt k zakoupení nových varhan od známého výrobce G. Pradella, což je do budoucna příslibem větší návštěvnosti kostela i celé obce. Výsledkem bude vhodně upravený veřejný prostor v centru obce pro širokou veřejnost, který bude plnit funkci shromažďovací, informační, vzdělávací, klidovou a kulturní. Cílem je vytvořit konečně první místo pro setkávání lidí, které zcela chybí v obci Chyšky. Projekt bude realizován komunitní formou.

Sladovna Písek, o. p. s.
Projekt: K čemu je Sladovna?Analýza potřeb a trhu pro rozšíření Sladovny
Písecká Sladovna je historická budova v majetku města v samém srdci Písku, která slouží jako galerie hlavně dětem a zároveň jako středisko turistického ruchu ve městě. Nyní se připravuje další etapa její rekonstrukce, během které by měly vzniknout expozice pro nejmenší děti, ateliér pro náctileté a expozice sladovnictví. Vedení Sladovny si uvědomuje, že pokud má Sladovna dobře fungovat pro Písek a jeho okolí, potřebuje položit ještě řadu otázek, které se k fungování Sladovny ve městě vztahují, kvalitně je zodpovědět a zanalyzovat.Potřebuje se zeptat na skutečné potřeby města, možnosti a nevyužité příležitosti trhu v regionu, na které Sladovna může odpovídat a na to, co současní návštěvníci Sladovny na ní oceňují a co jim zde chybí. Vedení Sladovny chce otevřeným výběrovým řízením najít odborníka a nebo společnost, kteří se zabývají analýzami trhu, marketingovými průzkumy pro kulturní, veřejnoprávní organizace a instituce.