Hlavní jarní termín kampaně Ukliďme svět 23. března byl sice zkropený deštěm, ale ani to neodradilo mnohé dobrovolníky od úklidů nepořádku v přírodě a ve svém okolí. Další úklidy se konaly již v lepším počasí a konají se dále! „Na úklidové akce jsme díky podpoře mohli dobrovolníkům kromě metodické podpory zdarma poskytnout i potřebné pomůcky, pytle na úklid a dětem i rukavice. Všem úklidovým dobrovolníkům my, ale hlavně příroda, moc děkujeme,“ komentuje průběh jarních úklidů Lucie Horáková z týmu Ukliďme svět Českého svazu ochránců přírody.

Dobrovolní organizátoři úklidů průběžně zasílají zprávy o proběhlých akcích s údaji o počtu účastníků, posbíraných kilogramů odpadu, s hodnocením či také fotografiemi z úklidu. A z ohlasů je vidět, že se akcím daří.

„Zprávy z úklidů jsou velmi důležité pro zhodnocení efektivity projektu a je samozřejmě potěšující vidět, že dobrovolnické úklidy jsou hodnoceny pozitivně, mají kladný vliv na okolí, přírodu a jsou užitečnou i radostnou aktivitou, na kterou se nejenom děti těší,“ říká k tomu koordinátorka z týmu Ukliďme svět Lucie Horáková.

Při úklidu se dobrovolníci zaměřují na své bezprostřední okolí ve městech, obcích, uklízejí odpadky v přírodě, v lesích, podél cyklostezek či v řekách. Do úklidu se zapojují organizace i jednotlivci, města, obce i školy, děti, senioři i např. včelaři.

Při zapojení škol se žáci o problematice odpadů učí na základě vlastních zkušeností z úklidu přímo v terénu. V rámci kampaně tedy dochází nejen k úklidu, ale i k motivaci dalších zájemců do úklidu, zapojení se v rámci zorganizované akce či kupř. při individuální procházce po okolí. Důležitým aspektem je též snaha o prevenci, předcházení vzniku volně pohozených odpadků či černých skládek.

Dobrovolnické úklidy přírody nekončí, blíží se však uzávěrka pro zasílání fotografií do doprovodných soutěží, která je 31. května. Soutěží se s těmito čtyřmi tématy: Odpadlíci, Odpadkový hrdina, Kuriozita, Před a Po. V rámci tématu Odpadlíci dobrovolníci fotí celý svůj uklízecí tým. Odpadkový hrdina je téma, kdy jsou zachycovány při úklidu děti, které dávají odpadkům „na frak“. Fotografie s tématem Kuriozita zaznamenávají bizarní kusy odpadku, které při úklidu dobrovolníci našli, a Před a po dokumentuje stav vybraného místa úklidu před ním a hned po uklízení. Informace ke kampani Ukliďme svět, dobrovolnickým úklidům i k fotografickým soutěžím, jsou k dispozici na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Stáňa Bartošová, Český svaz ochránců přírody