MUDr. Karel Hradecký se narodil 1904 ve Světlé nad Sázavou a popraven byl nacisty 8. září 1943 v Plötzensee (Berlín). Zapojil se do protinacistického odboje a byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD, působící v Plzni a jihozápadních Čechách, která zasahovala až na Strakonicko. Tato skupina měla podskupinu s krycím názvem KAREL, kterou tvořil farář Josef Jílek – Katovice, nadporuřík Felix Peřka – četnická stanice Strakonice a MUDr. Karel Hradecký.

Do rukou fašistů byl MUDr. Karel Hradecký vydán zradou z řad svých spolupracovníků v nemocnici. V průběhu roku 1942 pak byla celá skupina ÚVOD pozatýkána, (Peřka se před zatčením zastřelil) a v září 1943 byli všichni popraveni. Od roku 1946 nesla strakonická nemocnice jméno Dr. Karla Hradeckého. V roce 1951 vznikl Okresní ústav národního zdraví a nemocnice se stala bezejmennou v rámci této okresní organizace.

V současné době je po Dr. Karlu Hradeckém pojmenovaná ulice na východním obvodu areálu nemocnice.