Jde o tzv. infiltrační příkopy. Jejich funkci vysvětlil ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc. „Základní funkcí infiltrace je zajistit dostatek podzemní vody pro prameniště. Tato voda se jímá systémem vrtů, případně studní a dále se předává ke zpracování do technologie vodárny.“

Vzhledem k tomu, že prameniště při ÚV Pracejovice nemá dostatečný přirozený přítok podzemní vody, byl historicky součástí prameniště vždy také infiltrační příkop. Byl pouze jeden a vznikal a rozrůstal se podle potřeb a rozvoje vodárny. Tento příkop, jehož údržba a udržování byly velmi složité, nahradí právě nové vydlážděné infiltrační příkopy. Projektant je navrhl tak, aby byly v procesu infiltrace co nejefektivnější a zároveň aby se v budoucnu dobře provozovaly, hlavě pak čistily od usazenin.

Peníze na tuto akci, která navazuje na rekonstrukci úpravny, vyčlenilo město už před volbami v roce 2018. Zneplatnění komunálních voleb se jí tedy nedotklo. „Jde o částku cca 70 milionů korun,“ řekla za finanční odbor jeho vedoucí Jitka Šochmanová. Rekonstrukce prameniště má být dokončena v srpnu 2020.

Ve zkratce:

- Původní příkopy jsou z roku 1977.

- Prameniště je záloha vody v době krize (například při dlouhotrvajícím suchu).

- V praxi to znamená, že úpravna vody bude i v takovém období dodávat dostatečné množství pitné vody, což je v případě Pracejovic 30 litrů za vteřinu.