Obyvatelé města se mohou seznámit s návrhem výsadby a údržby zeleně v ulici Mlýnská.

Ve čtvrtek 21. února od 16.30 hodin se ve velké zasedací místnosti městského úřadu uskuteční veřejné projednání návrhu výsadby a úpravy zeleně v ulici Mlýnská v okolí nového terasového domu.

Na otázky budou odpovídat Naděžda Bártlová, projektantka sadových úprav, starosta Pavel Vondrys, zástupci stavební společnosti Prima a.s. a pracovníci odboru rozvoje, odboru životního prostředí, odboru dopravy a majetkového odboru MěÚ Strakonice.