Matky, pracující v Dětském centru Jihočeského kraje a v nemocnici, budou moci od 2. března využít služeb ojedinělého zařízení. Lze ho přirovnat k principu firemní mateřské školy. „Přesně se jmenuje Dětská skupina Srdíčko a jeho definice je zařízení poskytující péči o dítě ve skupině," uvedl pro Strakonický deník ředitel dětského centra Martin Karas.
Srdíčko je první skupinou na jihu Čech, která je oficiálně zaregistrovaná. „Jeho zajímavost tkví především 
v tom, že supluje jesle i mateřskou školu. Zajišťuje péči 
o děti od jednoho roku do šesti let, přes prázdniny pak až pro děti do třetí třídy základní školy," dodal.
Matky vyjde jednodenní péče přibližně na 200 korun,
v ceně je i oběd. Jde o polovinu celých nákladů na dítě za den. Jednou z prvních matek, který využije této možnosti, je Veronika Feiferová z dětského centra. „Jsem ještě na mateřské, takže mi takové zařízení přijde velmi vhod. Mému dítěti je 19 měsíců, proto do mateřské školy ještě nemůže. Hlídání zatím řeším přes babičky," uvedla. Služeb zařízení využije maximálně desetkrát za měsíc.
Ředitel nemocnice Tomáš Fiala vidí v této skupině dávné plány na zřízení mateřské školy pro zaměstnankyně nemocnice. „Proto se budeme podílet společně s centrem na hrazení nákladů," zdůraznil.
Počáteční kapacita Srdíčka je 12 dětí, maximální může být až 24. Rekonstrukce a vybavení přišlo na přibližně 250 tisíc korun. Zřizovatelem je Dětské centrum Jihočeského kraje, Srdíčko je umístěno 
v pravém křídle centra.
O děti budou pečovat profesionální pedagogové, provozní doba bude od 5.45 do 18.15 hodin denně.