Bojový prapor i čestné názvy propůjčuje útvarům Ozbrojených sil ČR prezident republiky. V případě strakonických jednotek se tak stalo již vloni 28. října u příležitosti 102. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostní akt ale kvůli pandemii koronaviru proběhl až nyní. Zúčastnil se jej ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata a další významní hosté.

Vojáci cvičili na zahraniční misi. Ve střehu byli 24 hodin denně
OBRAZEM: Vojáci cvičili na zahraniční misi. Ve střehu byli 24 hodin denně

„Propůjčení bojového praporu i čestných názvů je pro nás velkou ctí. Jako příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku se hlásíme k odkazu československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili pod velením plukovníka Karla Klapálka u Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního a proslavili se při dnes již legendárním obléhání Tobruku v severní Africe. Proto také náš pluk nese čestný název Tobrucký, který mu v roce 2011 udělil tehdejší prezident Václav Klaus,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Luděk Teger.

Čestné názvy

Z řad druhoválečných veteránů – důstojníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 byly vybrány tři zajímavé osobnosti, po kterých byl pojmenován prapor podpory a oba oddíly. 251. protiletadlový raketový oddíl tak nese čestný název „generála Jaroslava Selnera“, 252. protiletadlový raketový oddíl „generála Stanislava Krause“ a praporu podpory byl propůjčen čestný název „plukovníka Karla Mathese“.

Praporčík Jan Fleischmann vede u strakonického útvaru řidičské kurzy.
Přípravě řidičů se strakonický praporčík věnuje přes čtvrt století

Za zmínku jistě stojí to, že na pozvání strakonických vojáků se slavnostního nástupu na pražském Vítkově zúčastnili i potomci všech těchto tří válečných hrdinů.

Významný okamžik pro prapor podpory

Slavnostní nástup byl významným okamžikem pro prapor podpory, který obdržel bojový prapor. „Prapor se jednotce uděluje jednou za život. Minulé generace vojáků si jej vysloužily, současné a budoucí generace zavazuje. Je to spojnice minulosti, přítomnosti a budoucnosti,“ míní vrchní praporčík praporu podpory praporčík Aleš Novotný. „Jednotka může projít reorganizací, může se přestěhovat, může být přejmenována, ale bojový prapor zůstává. A jen jedna jediná generace vojáků se může pyšnit tím, že převzala bojový prapor. Ti před nimi ho neměli a ti po nich ho zdědí,“ vysvětluje praporčík Novotný.

Vrchol vojenské kariéry

Praporu zabezpečení, který byl předchůdcem současného praporu podpory, měl být bojový prapor propůjčen již v minulosti. Nestalo se tak kvůli reorganizaci, která prapor postihla v roce 2008. „Byl jsem tehdy vrchním praporčíkem a dost těžce jsem to nesl,“ zavzpomínal praporčík Novotný a dodal: „Příští rok ukončím po čtyřiceti letech službu v Armádě ČR. Propůjčení bojového praporu naší jednotce je pro mě obrovským zadostiučiněním a považuji jej za absolutní vrchol své vojenské kariéry,“ dodal praporčík Aleš Novotný.

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku