Úplná uzavírka průtahu obcí Pracejovice bude nejen místním lidem podle plánů komplikovat život do 31. srpna.

Ti, co bydlí přímo v centru dění oprav, musí svá auta nechávat opodál a do svých domů projít staveništěm. Ti, kterých se uzavírka přímo nedotkla, se kvůli ní ale moc nezlobí. Mezi nimi je i Vít Fejfer. „Nijak zvlášť mě to neomezuje. Bydlím na kraji Pracejovic, do krámu se dostanu a když potřebuji do Strakonic, vezmu to cestou přes les. Není to nic nového, tak se tu jezdilo vždycky," řekl.

Uzavírka Pracejovice.

Podle starosty obce Jaroslava Kuberny si ale lidé našli i jinou cestu, která působí škody. „Jezdí napříč přes louku. Udělali z ní takovou dálnici. A my jim v tom nemáme jak zabránit," povzdechl si. Podle některých obyvatel tudy jezdí jak místní, tak i vojáci, kteří byli naučení jezdit do kasáren právě přes Pracejovice.

Ulehčení jedněch přináší problémy druhým. Louka je totiž zemědělsky využívaná. Rozježdění působí nejen škody na travinách, které slouží jako krmení pro dobytek, ale i na zemědělské technice.

Průtah Pracejovicemi byl uzavřen 7. července. V průběhu opravy komunikace se podle Jaroslava Kuberny vyskytlo několik komplikací. „Problémem je nevyhovující podloží pod konstrukcí vozovky a nyní probíhá jeho sanace až do hloubky padesáti centimetrů," zmínil se.
Současně dodal, že se našly některé nefunkční nebo jen částečně funkční větve staré kanalizace, došlo k částečné opravě vodovodního řadu a pod původní vozovkou byla objevena stará studna ve výborném stavu. „Nyní je zpracovávána projektová dokumentace na zpevnění poklopu study," řekl.

Oprava silnice má trvat do 31. srpna a její rozpočet je přibližně tři a půl milionu korun. Původní dlažbu nahradí asfalt. Správcem komunikace je Správa a údržba silnic Jiho-českého kraje – Závod Strakonice.

Ta také náklady na opravu, kterou provádí firma Znakon Sousedovice, hradí. Obec se finančně podílela pouze na projektové dokumentaci k chodníkům za 39 720 korun.

Uzavírka v Pracejovicích
Uzavírka Pracejovice.Termín uzavírky: 7. července až 31. srpna 2014
Rozpočet opravy: 3 545 000 korun
Objízdná trasa: Pracejovice – Drachkov – Pracejovice a zpět
Stav rekonstrukce: Probíhá sanace podloží pod konstrukcí vozovky do hloubky padesáti centimetrů.
Správce komunikace: SUS Jihočeského kraje
Zhotovitel: Znakon Sousedovice


Ve Strunkovicích si řidiči oddechli
- Oprava železničního přejezdu ve Strunkovicích nad Volyňkou skončila. Od 28. července byla silnice I/4 v tomto úseku úplně uzavřená a provoz byl řízen semafory kyvadlově po provizorní vozovce.
- Důvodem bylo udržení technického stavu trati, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, odstranění vegetace v blízkosti trati, rozsáhlejší oprava tratě, údržba a oprava kolejí ve stanic a oprava kolejí na trati.

Komplikace v dopravě na Strakonicku

Uzavírky z důvodu oprav

Přední Zborovice
Kdy: Do 12. listopadu
Co: Silnice III/00431
Proč: Oprava mostu přes Volyňku
Uzavírka: Úplná

Sedlice
Kdy: Do 10. srpna
Co: Silnice III/1213
Proč: Oprava kanalizace a vodovodu
Uzavírka: Úplná
Objížďka: Mužetice – Lom – Škvořetice

Malenice
Kdy: Do 31. srpna
Co: Silnice III/1442,
Proč: Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice
Uzavírka: Úplná
Objížďka: Černětice – Nišovice
Objížďka pro nákladní vozidla a BUS: Černětice – Volyně

Střelské Hoštice
Kdy: Do 15. srpna
Co: Silnice III/02216 a železniční přejezd
Proč: Rekonstrukce železničního přejezdu
Uzavírka: Úplná
Objížďka: Střelské Hoštice – Zadní Hoštice

Drahonice
Kdy: Do 15. srpna
Co: Silnice I/22
Proč: Oprava povrchu vozovky,
Uzavírka: Částečná

Uzavírky z důvodu konání akcí

Libějovice
Kdy: Do 3. srpna
Co: Silnice III/12247 a silnice III/12248
Proč: Slavnosti obce k výročí 750 let
Uzavírka: Úplná

Mečichov, Čečelovice, Záboří
Kdy: 9. srpna
Co: Silnice III/1399, III/1731 a III/1733
Proč: Rally AGROPA
Uzavírka: Úplná

Zdroj: SUS Jihočeského kraje, ŘSD