V pondělí 8. října od 7.30 do 15.30 hodin bude vypnutá oblast Starý Dražejov celá ulice od čp. 71 k vodojemu nahoru po čp. 701 včetně.

V úterý 9. října od 7.30 do 16 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Archeologa Dubského bytový dům čp. 873, Dr. Jiřího Fifky bytové domy čp. 869, 870, 871, 872, rodinný dům čp. 411.

Ve čtvrtek 11. října od 7.30 do 15.30 hodin bude vypnutá oblast ulice Žižkova, část ulice Plánkova od Šmidingerovy po čp. 591 a 439 včetně, část ulice Dr. J. Fifky od Plánkovy po čp. 797 a 784 včetně, část ulice Šmidingerovy pravá strana od Radomyšlské a levá od Žižkovy nahoru po Plánkovu, část ulice Archeologa Dubského od Plánkovy k čp. 1276 včetně, ulice Nad Radomyšlskou včetně celé zahrádkářské osady nad obchvatem, Radomyšlská čp. 1295, včetně všech podnikatelských odběrů.

V úterý 16. října od 7.30 do 11.30 hodin bude vypnutá oblast Starý Dražejov náves, část ulice od návsi po čp. 7 a čp. 105 včetně, od návsi směr Strakonice, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.