Nové číslo reflektuje v autorských textech a rozhovorech výstavy z posledních dvou let 2017 - 2018. Karel Skalický v 5. čísle představuje malíře Aloise Boháče jako výjimečného milovníka živých i mrtvých zvířátek. Malíř Ondřej Maleček nyní vystavuje svá díla v Praze – galerie Vyšehrad. Součástí programu byla i prezentace Arduino systému pro interaktivní umělecká díla.

Galerie tím získá hlas. Umělci zde budou moci pro svá díla používat elektrickou energii přivedenou ze slunce přes malý solární kolektor umístěný na střeše do akumulátoru a pomocí programů vytvoří zvukové, obrazové a mobilní intervence do okolí galerie. Noviny Na shledanou možno koupit v Městském muzeu a infocentru ve Volyni.

Ivana Řandová