Vlakový přejezd na k bytovkám na trati Strakonice České Budějovice dostane závory. „Jde o bezpečnostní doporučení ze strany policie. Dalším důvodem je fakt, že vzhledem k rostoucí výstavbě v Čejeticích lze na této komunikaci očekávat nárůst dopravy a pohybu osob včetně školních dětí," řekl Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Praha (SŽDC).

Obyvatelé této lokality opatření vítají. „Hodně dětí už odtud chodí na vlak nebo autobus do školy či za kamarády. Když navíc jede rychlík od Strakonic, trvá dlouho, než přejede. Hodně lidí tedy přechází i když jdou světla a děti vidí," svěřila se jedna z maminek.

Navíc téměř přesně před rokem došlo na přejezdu ke střetu osobního vozu s vlakem, který naštěstí vyjížděl ze stanice, takže se srážka obešla bez zranění. Řidička tehdy přehlédla zvukové znamení.

Protože většina zabezpečovacího zařízení již byla instalována v předešlých letech a SŽDC pouze instaluje závory, je částka za zvýšení zabezpečení 2,3 milionu korun.

Do konce letošního roku nemá SŽDC v plánu investic na Strakonicku podobnou rekonstrukci zahrnutou. „Vybíráme k rekonstrukci prioritně ty přejezdy, které jsou osazeny nejstaršími typy zabezpečovacích zařízení," vysvětlil Marek Illiaš. V příštích dvou letech hodlá SŽDC do jejich rekonstrukcí investovat zhruba dvě miliardy korun.

Bezpečnostní zařízení bude v Čejeticích v provozu pozítří. Do té doby musejí obyvatelé přilehlých objektů respektovat výstražné znamení vlaků pohybujících se po této trati.