Výlovy rybníků neprobíhají pouze na podzim, ale rybáři využívají také vhodné předjarní a jarní období a část vodních ploch vypouští až nyní. Městské rybářství Vodňany loví od března do dubna tyto rybníky:

Malá Outrata - čtvrtek 21. března

Hluboký - úterý 26. března

Velká Outrata - čtvrtek 28. března

Námětek - středa 3. dubna

Zámecký - pátek 5. dubna

Doktorovský - úterý 9. dubna

Kohoutovský - čtvrtek 11. dubna