Investorem celé akce je provozovatel městské a meziměstské dopravy ČSAD STTRANS, a.s. Ten ve spolupráci s Projekční kanceláří FACT s.r.o. architekta Vladimíra Krajíce představil na podzim roku 2016 již připravený projekt občanům na veřejném projednávání.

A od chvíle, kdy byl projekt schválen uběhl rok, kdy se byla řešena dokumentace, všechna povolení a především žádost o dotaci. „Podařilo se nám získat 85 procent z hodnoty zakázkyz dotačního titulu IROP,“ doplnil informaci ředitel společnosti ČSAD STTRANS Vladimír Warisch.

Výběrovým řízením prošlo celkem osm uchazečů. Výhercem se stala a stavbu již realizuje společnost HOCHTIEF CZ. Nabídla částku 53,8 milionu korun bez DPH.

S přípravou staveniště bylo započato na konci října 2017. Novému budoucímu parkovišti pro autobusy musely ustoupit dvě nevyužívané budovy nádraží ČD. Vzhledem k tomu, že budou nová nástupiště situovaná mezi současné nádraží ČD a market Billa, došlo i k vykácení stromů v tomto prostoru. „K uzavření průjezdné komunikace kolem nádraží by mělo dojít zřejmě začátkem letošního března,“ uvedl stavební dozor investora Libor Hejpetr.

S tím také souvisí vybudování provizorní zastávky městských autobusů. Ta bude během února přemístěna do prostoru vedle přechodu pro chodce mezi Billou a současným autobusovým nádražím.

Na přednádražní prostor navazuje také rekonstrukce hlavní budovy ČD. Ta začne také letos na podzim a provede ji Správa železniční a dopravní cesty Plzeň.

Velká část stavebních prací bude realizována ještě při výstavbě přednádražního prostoru.

V obou těchto záležitostech je také zainteresována třetí strana, a tou je město Strakonice. Tato stavba má být kompletně dokončena nejpozději koncem října.