V roce 1967 už nestačila kapacita první školy J. A. Komenského, pět tříd školy se střídalo s ostatními žáky a učilo se na směny. Došlo k rozdělení žáků i vybavení na dvě poloviny. Jedna z částí byla přestěhována do budovy tehdejší zemědělské technické školy. „Museli jsme si všechno i vlastnoručně uklidit,“ vzpomíná tehdejší učitelka matematiky a fyziky Miluše Dubská.

Škola v číslech1967 – rok ve kterém byla zahájena výuka
5 – tolik ředitelů působilo na škole od jejího vzniku
1997 – zahájení provozu počítačové učebny
689 – nejvyšší počet žáků (školní rok 1986/1987)
38 – nejvyšší počet žáků v jedné třídě (školní rok 1982/1983)

V roce 1967 dostala škola název Základní devítiletá škola, třída Rudé armády. Současný název přišel s rokem 1990.

Současná ředitelka Marie Šampalíková, která řídí školu již 25 let, dodává: „Je velký posun, jak se učilo před 25 lety a jak nyní, technika se obrovsky posunula dopředu.“Úspěch dne pro veřejnost měly komentované prohlídky v doprovodu současných kantorů.

Mnohé návštěvníky většinou s úsměvem na rtech zavedli v myšlenkách hluboko do minulosti. A opět prožívali své tehdejší školní zážitky.

Alena Šrámková