Ti si tak připomněli 12. březen 1999, který se před patnácti lety stal zlomovým okamžikem v novodobé historii Armády České republiky a impulsem k realizaci řady změn včetně přechodu na ryze profesionální armádu. „S Aliancí nás spojují nejen společné vojenské a bezpečnostní zájmy, ale také svět hodnot, které jsou nám velmi blízké a odpovídají našim postojům a ideálům. Aktivnímu členství v Severoatlantické alianci budeme i nadále přikládat velký význam, neboť zosobňuje jak naši zkušenost s dějinami, tak vizi naší perspektivy a bezpečnosti," tato slova ukončila Rozkaz ministra obrany ke Dni přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě, s jehož obsahem seznámil přítomné náčelník štábu plukovník Jaroslav Ackermann.

Vyvrcholením slavnostního ceremoniálu byl slavnostní pochod příslušníků pluku až po odnesení všech tří bojových praporů.