Stejnou studii nechává zpracovávat i odbor ŽP strakonické radnice. „Studie má posoudit vliv elektrárny na tok řeky Otavy. Konkrétně na místa pod pivovarem a pod jezem. Neboli, jak se bude řeka chovat, když dojde na odběr vody nad jezem a výtok pod ním,“ řekl Miroslav Šobr z odboru ŽP. Studii zpracovává ČVUT Praha a má být hotová zhruba do dvou týdnů. Radnice na ni uvolnila 50 tisíc korun.

Stavební odbor MěÚ Strakonice loni vydal z důvodu nedodání podkladů od pražského investora zamítavé stanovisko

Pražská společnost Landreal, s.r.o., chce u Pětikolského jezu postavit malou vodní elektrárnu. První záměr už byl za minulého vedení radnice, svoji aktivitu projevila i později, a to začátkem loňského roku. Zatím neuspěla. Ale i po zamítavém stanovisku strakonického stavebního odboru kvůli nedodání zásadních dokumentů svoje úsilí nevzdala. „Jsme přesvědčeni o přínosu této stavby pro Strakonice,“ říká jednatel společnosti Tomáš Vacek.

InfografikaZdroj: Deník / Petr Škotko

Jeho názor ovšem obyvatelé Strakonic nesdílejí.

Jaké aktivity vyvíjí firma Landreal ohledně MVE?
V současné době stále vyřizujeme potřebná povolení a souhlasy. Celý proces vyřizování kolem výstavby je poměrně složitý a my chceme mít vše v pořádku a zároveň vyhovět příslušným orgánům, což je celé poněkud běh na dlouhou trať, ale nevzdáváme se a rádi bychom celou věc dotáhli do zdárného konce co nejdříve.

Je pravda, že firma nechává zpracovat hydrodynamickou studii ohledně této stavby?
Ano, to mohu potvrdit. V jednom z probíhajících řízení jsme ze strany odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice zaznamenali úvahy ohledně možného vlivu stavby malé vodní elektrárny na hydrodynamiku řeky, zjednodušeně řečeno tedy na možné budoucí chování řeky a podmínky v ní. Jelikož jde o záležitost čistě odborného posouzení, rozhodli jsme se zadat v tomto směru studii, která náležitě zhodnotí vliv malé vodní elektrárny na hydrodynamiku řeky, abychom se z roviny úvah posunuli k odborným zjištěním.

Má tedy firma stále zájem o výstavbu MVE?
Zájem společnosti Landreal s.r.o. na výstavbu malé vodní elektrárny v oblasti tzv. Pětikolského jezu ve Strakonicích trvá nadále. Jsme přesvědčeni o jejím přínosu pro Strakonice a snažíme se o tom přesvědčit i rozhodující orgány.

Kdy chcete stavbu realizovat?
Konkrétní termín zahájení prací se v této chvíli nedá příliš odhadnout. Vše záleží na tom, kdy se nám podaří obstarat všechna potřebná povolení a razítka. V ideálním případě bychom rádi stavbu započali v průběhu příštího roku, ale to zatím předbíháme.