Radnice má dotaci šestnáct milionů korun na úpravy bývalé školy na Velkém náměstí. Může tak začít chystat další stěhování úředníků pod jednu střechu.

Oněch šestnáct milionů bude stačit jen na úvodní etapu. Při ní dojde především k propojení hlavní budovy radnice, školy a Komerční banky. Podle studie jsou náklady odhadnuty včetně nového výtahu na 22 milionů korun. Začátek prací je plánovaný na srpen, hotovo má být do konce roku. Dotace je od Ministerstva financí ČR a má sloužit k dořešení podmínek výkonu státní správy. Informoval o tom tajemník úřadu Jan Tůma. „Města na tyto peníze získala nárok za převzetí agendy od rušených okresních úřadů," vysvětlil. Strakonice chtěly přesun prostředků na později. Dostaly je až letos.

Pokračování úprav bývalé školy však zůstává na dlouhé lokte. To připustil už koncem minulého roku místostarosta Pavel Pavel (Slušnost a jistoty pro Strakonice). „Bude to nejspíš otázka několika let," řekl tehdy.

Opoziční zastupitel Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) si myslí, že radnice na další úpravy školní budovy nebude mít a bude se dál zadlužovat. „Dotace, které by to odpovídajícím způsobem pokryly, jsou v nedohlednu," řekl. Nelíbí se mu ani fakt, že z náměstí škola zmizela. Děti, které do ní chodily, podle něj centrum oživovaly. „To úředníci nenahradí," podotkl.

V městské budově z roku 1903 byla radnice do roku 1930. Vrátí se tedy původnímu účelu. Celkové náklady na proměnu ale dosud vyčísleny nejsou.

Školu na Velkém náměstí opustili žáci vloni v červnu, když se přestěhovali na Povážskou. Jedna z učeben v přízemí ještě slouží jako družina. Jinak je objekt prázdný a čeká na rekonstrukci.

Úředníci se do školy hned tak stěhovat nebudou

Díky uvolněné škole na Velkém náměstí, která leží mezi dvěma objekty městského úřadu, se naskytla možnost pokračovat v sestěhovávání úředníků na jedno místo. Až bude vše hotovo, bude to mít pro klienty radnice jednoznačnou výhodu, nebudou muset při vyřizování svých záležitostí putovat mezi jednotlivými budovami. Dnes je to kromě nádvorní budovy i část bývalého okresního úřadu. Nás ale zajímalo, jaká je situace nyní.

Součástí letošní úvodní etapy je například zateplení, výměna oken či prodloužení schodiště a úprava podkroví tak, aby tam v budoucnu byla možná vestavba kanceláří. Zásadní je podle tajemníka úřadu Jana Tůmy propojení budov. „Podlahy jsou ale různě vysoko. Mezi radnicí a školou bude stačit plošina či několik schodů, mezi školou a Komerční bankou byly rozdíly tak velké, že to budeme muset řešit výtahem," dodal.

Místostarosta Pavel Pavel doplnil, že bude propojení v této fázi sloužit jen pro vnitřní potřeby, aby mohli úředníci projít takzvaně suchou nohou. „Například z odboru rozvoje musejí dnes s každou fakturou, s každým projektem venkem kolem banky a školy," naznačil. Prvotní úpravy by běžného klienta radnice neměly nijak omezit.

Teprve v druhé etapě by došlo k vnitřním úpravám zvýšeného přízemí školy. Tam by se poté nastěhoval odbor vnitřních věcí, tedy občanské průkazy, cestovní doklady a podobně z bývalého okresního úřadu. V tomto případě není určen žádný termín. Podle názoru místostarosty to nebude ani příští rok.

V následující etapě by bylo rekonstruováno další patro, jak naznačil tajemník. „Do těchto historických prostor by mohl být umístěn radniční sál a přestěhováno vedení města," řekl. Nato by bylo upraveno další patro pro přestěhování odborů z nádvorních budov. Závěrečná etapa je závislá na rekonstrukci zbývající části Velkého náměstí. V ní by byl realizován centrální vstup pod rampou. „Doba, po kterou by měla být přestavba realizována, není určena. Rozhodně to nebude v příštích dvou, třech letech," zopakoval.

A peníze? Ve městě se mluví o nákladech od 60 do 130 milionů korun. Tyto částky vyvrátil starosta Pavel Vondrys. „O desítkách milionů korun by se snad dalo mluvit v případě původní studie z roku 2006, která ještě nepočítala ani s Komerční bankou, ani se školou. Naopak navrhovala přístavbu směrem do nádvorních prostor," uvedl. Nyní navrhovaná přestavba školy a propojení budou možné s daleko menšími náklady. „Celý projekt, který se také zpracovává po etapách, ale ještě nemáme, a tak se zatím nedá hovořit o jejich výši. Navíc pak budeme moci pokračovat po menších částech, samozřejmě tak, aby stěhování kanceláří bylo smysluplné," naznačil.

Na názory na využití bývalé školy pro potřeby radnice jsme se ptali i lidí ve Strakonicích. Z dvaceti oslovených o záměru sedm nevědělo vůbec. Dalších pět jen něco zaslechlo o vysokých nákladech. Další dotázaní se dělili na polovic. Jedněm se nelíbilo, že radnice chce zabrat další budovu, druzí by naopak uvítali celý úřad na jednom místě. Podle Václava Šlapáka v objektu na Velkém náměstí byla škola pěkná. „Ale je to budova v centru, která navíc dobře vypadá a děti už jsou na Povážské. Tak proč ne," konstatoval.

Zmiňovaná Komerční banka se nikam stěhovat nebude. Radnice její budovu koupila za 31 milionů korun a banka je tam v dlouhodobém pronájmu. Nyní byla podepsána smlouva na dalších 10 let. Podle starosty Pavla Vondryse to byla výhodná koupě, asi po 10 letech by se vložené prostředky na nájemném měly vrátit.

Letos uplynulo 110 let od vzniku sgrafit akademického malíře Josefa Bosáčka na bývalé základní škole na Velkém náměstí ve Strakonicích. Malíř Josef Bosáček se narodil v Příbrami roku 1857. Studoval na výtvarné akademii v Praze. Většinu produktivního života strávil malováním sgrafit a fresek na průčelí domů nebo v interiérech kostelů podle návrhů Mikoláše Alše, se kterým spolupracoval od roku 1889. Maloval v Písku, Hluboké Nad Vltavou, Protivíně, Vodňanech, Plzni, Strakonicích, ale i jinde. Zemřel v roce 1934. Jiří Egermaier