Ale historie původní přádelny je mnohem zajímavější než její současné chátrání. To vysvětluje strakonický sběratel a znalec strakonické historie Jan Malířský. „Původní budova přádelny vyhořela roku 1935. Na jejím místě v letech 1937 až 1939 vyrostla pětipatrová futuristická budova nové přádelny.“ Objekt pak změnil majitele, ale v roce 1989 definitivně zanikl.

Další ostudy Strakonic patří:
• Proluka na Velkém náměstí.
• Část lokality Ostrov v majetku města.
• Podchod po mostem Jana Palacha.
• Bývalá prodejna mobilních telefonů v ulici Lidická.

V současnosti vlastní přádelnu město, které ji koupilo za dvanáct milionů korun. Důvodem tehdy bylo, podle vyjádření jednoho ze zastupitelů vládnoucí Strakonické Veřejnosti, zachování objektu, který má pro Strakonice historický význam. V plánech města bylo nabídnutí jednotlivých pater zájemcům, kteří by zde na vlastní náklady zřídili muzeum či ateliéry. Zatím zůstává u plánů a přádelna U Steinů posloužila například pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Neformální skupina Jsme Strakonice zde pořádá akci Pecha Kucha Night a jsou tu i zkušebny kapel.

Jakou ale tedy čeká přádelnu budoucnost? Tu nastínila tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Prostory, které je možné pronajmout, jsou využité, ale jelikož v tuto chvíli nejsou vypsané žádné dotační tituly podporující rekonstrukce podobných objektů, investice se pro letošní rok neplánuje.“

Lidé, kteří chodí kolem ní, už ji tak prostě berou. Jsou smířeni s tím, že uprostřed města, v těsné blízkosti zrekonstruovaného hradu, je objekt, který tuto část Strakonic určitě neobohacuje.