Doma jsme ve Strakonicích připomnělo pásmo písní zaměřené na město Strakonice. Na koncertě zazněly též vánoční písně. Před zcela zaplněným hledištěm vystoupil i dětský folklorní soubor Prácheňáček a Dudácká muzika ZUŠ Strakonice.

Ivana Řandová