Komplikovaná vyjednávání o možných koalicích na řadě míst nejsou jediným odrazem letošních komunálních voleb. Složitá situace ještě před volbami totiž nyní vyústila v pokračování v podobě stížností na průběh a výsledek voleb.

Mezi obcemi, které se tak objevily na seznamu míst, odkud stížnosti v zákonné lhůtě dorazily na Krajský soud v Českých Budějovicích, jsou také stížnosti z Bohumilic a Husince.

„Pokud se týká zatím podaných stížností, dvě z nich se týkaly Vimperska. V obou případech byl podán podnět na zrušení kandidátních listin a v obou případech byl návrh zamítnut. Třetí stížnost se týkala Husince, odkud byl na Krajský soud zaslán návrh na neplatnost voleb. V tomto případě nebylo dosud ve věci rozhodnuto,“ uvedla tisková mluvčí Krajského soudu v Českých Budějovicích Ivana Vobejdová.

Přestože nelze předjímat rozhodnutí soudu, v krajním případě by si Husinečtí mohli komunální volby zopakovat. Pokud soud shledá oprávněným návrh na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb, nebude moci fakticky dojít ani ke zvolení zastupitelstva a ministr vnitra pak vyhlásí opakované volby nebo opakované hlasování do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu.

Zákon o obcích
§ 60
(1) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.