Před vstupem ČR do EU se cizinci podle skupinnerozlišovali. Navíc občané Slovenska byli pouze registrovaní prostřednictvím registračních karet, a proto nelze počty cizinců pracujících v jednotlivých letech jednoznačně srovnávat. „Pokud chceme orientačně srovnávat pouze vlastní povolení k zaměstnání, nejvíce jsme jich vydali v roce 1996, a to 1701. V současné době je platných povolení k zaměstnání vydáno 354. Nejvíc občanům Ukrajiny – 334,“ uvedl za strakonický ÚP Jan Krch. Registrovaných občanů I. skupiny je 882, z toho 803 Slováků.

„Povolení k zaměstnávání je vydáváno pouze na práce a profese, které nelze obsadit našimi nezaměstnanými občany. Jedná se o pomocné dělnické práce, především ve stavebnictví, strojírenství, zemědělství, případně v textilním průmyslu,“ poznamenal Jan Krch.

Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců provádí ÚP v součinnosti s celníky, cizineckou policií, případně i PČR. „Je prokázáno minimální zaměstnávání tzv. černých duší,“ zmínil se.

Velmi často se objevuje věta, že Češi nechtějí dělat. „Při vykazované celostátní průměrné mzdě v tisku – přes 20 000 korun – hraje roli výše nabízené mzdy, špatná dopravní obslužnost, nízká atraktivita míst a situace na trhu práce. Ostatní příčiny jsou otázkou obsáhlé diskuze a nelze je jednoznačně definovat,“ doplnil Krch.

VYTAŽENO ZE ZÁKONA

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, při zaměstnání přešla plně do kompetence nově vzniklého úřadu Inspektorátu práce České Budějovice.

Čtěte také zde.