Pomník je dílem sochaře Františka Bílka z roku 1916.

Podle mluvčí ÚZSVM Evy Spálenské je památník chráněnou kulturní památkou a současně je veden Ministerstvem obrany jako válečný hrob. Jedná se o umělecky nejhodnotnější pomník padlým ve světové válce ve Strakonicích.

"Město požádalo o bezúplatný převod, neboť z důvodu zachování důstojnosti pietního místa připravuje opravu nestabilního podloží pomníku, která si vyžádá zhruba půlmilionové náklady," uvedla.