Už dlouho neprobíhaly mezi rybáři tak četné, ale také tak ostré názorové výměny, jako nyní. Někteří rybáři souhlasně pokyvují, ale jiní bijí na poplach a varují před možným drancováním svazových vod.

Podle jednatele Jihočeského Územního svazu ČRS Jana Štěpána ale není k obavám důvod. „Obavy z ničení a plundrování revírů jsou neopodstatněné. Uživatel rybářského revíru provádí kontrolu 
výkonu rybářského práva 
na revírech rybářskou stráží," říká Jan Štěpán pro Deník.

Bez zkoušek

O co tedy jde? Díky novému typu rybářského lístku, který nevyžaduje skládání rybářských zkoušek či jiné dokládání způsobilosti k lovu, mají (podle ministerstva zemědělství) cizinci možnost získat rybářskou povolenku (tedy si zachytat na českých svazových vodách) bez složitých administrativních obstrukcí, kterým byli až dosud vystaveni. Ovšem tento typ rybářského lístku si budou moci zakoupit i čeští občané, takže ani oni v tomto případě nebudou muset na rozdíl od rybářů s klasickými rybářskými lístky (s roční a delší platností) skládat rybářské zkoušky.

Ilustrační foto.Třicetidenní rybářský lístek, který budou vydávat jednotlivé obce, by měl stát údajně 200 korun a na jeho základě pak budou místní rybářské svazy vydávat povolenky k lovu. Jejich cena by se měla jako dosud odvíjet od šíře platnosti na území České republiky. „Třicetidenní rybářský lístek je součástí změn, které jsou schváleny v souvislosti s úpravou prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Po vyjití úpravy vyhlášky ve Sbírce bude možné, aby zájemce o tento typ rybářského lístku si došel na pověřený obecní úřad a podal žádost o jeho vydání bez doložení vlastnictví obdobného dokladu ze země původu nebo bez doložení osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na základě takto získaného rybářského lístku může uživatel rybářského revíru vydat povolenku k rybolovu, která opravňuje k vlastnímu rybolovu. Jiný způsob získání povolenky neexistuje," pokračuje Jan Štěpán. Dodává, že přínosem bude určitě pro cizí návštěvníky, kteří si během svého pobytu budou chtít krátkodobě zarybařit.

Vedoucí odboru ŽP Městského úřadu ve Strakonicích Jaroslav Brůžek k tomu říká, že pro úředníky jde o novinku, se kterou se budou muset naučit zacházet. „Osobně si ale myslím, že nejde o dobrý nápad. I když bez povolenky nemá třicetidenní rybářský lístek význam, stejně ho může získat člověk, který nebyl proškolen a neabsolvoval žádný test," uvedl Jaroslav Brůžek. Předpokládá také, že zájem o tyto lístky bude.

Na takto získaný rybářský lístek je možné koupit pouze krátkodobou povolenku k rybolovu s platností max. 30 dní, kterou mu vydá uživatel rybářského revíru.Tedy například týdenní územní povolenka pro nečlena rybářského svazu s platností pro Středočeský územní svaz by jak cizince, tak českého státního příslušníka vyšla na 1200 korun, dvoutýdenní pak na 2200 korun. Měsíční varianta v nabídce těchto povolenek v současné době není, takže další dostupnou variantou pro pokrytí celého měsíce rybaření je až roční verze, za kterou by zájemce v adekvátním případě zaplatil 4000 korun. Třicetidenní rybářské lístky by měly vejít v platnost přibližně 
v polovině roku 2016.