Ještě letos o sobě dávají povodně z roku 2002 vědět. Na příjezdovce od Plzně, v místech nedaleko Dřevokovu, začala klesat pod náporem silničního provozu komunikace.

Došlo k tomu právě v místech, kde voda z Roudenského rybníku odtéká propustkem pod povrchem silnice do potoku na protější straně vozovky. „Museli jsme nechat obnažit povrch, vybagrovat okolní prostor kolem potrubí, zpevnit podloží a položit na povrch potrubí betonovou armovanou desku. Teď už jen zbývá dodělat nový živičný povrch,“ popsal včera práce, které na nějakou dobu omezují provoz rušné silnice, Jaroslav Blovský z odboru majetku MěÚ.

V roce 2002 se zvýšená hladina rybníku, kterému se v Blatné přezdívá Plivátko, přelila přes silnici a zároveň podemlela prostor kolem propustku. Náklady na opravu se vyšplhaly zhruba na 280 000 korun.