Svůj názor na důvody odchodu některých komentovat nechtěla.

O kolika lidech víte, že ze strakonického ANO 2011 odcházejí. Znáte také důvody jejich odchodů?

Obdrželi jsme žádost o zrušení členství od čtyř členů. V žádosti uvedli důvody svého odchodu, se kterými nesouhlasím.

Je mezi nimi někdo, kdo měl vyšší zájmy a chtěl například kandidovat do letošních do krajských voleb?

Pan Josef Moučka chtěl kandidovat do krajských voleb, ale jeho kandidatura nebyla krajským předsednictvem podpořena. Z tohoto důvodu není umístěn na návrhu kandidátní listiny. Více k tomu říci nemohu.

Máte nějakou představu, jak tento rozkol zasáhne další práci hnutí?

Určitě nemůžeme mluvit o rozkolu, jak už jsem říkala, jde o čtyři členy. Naopak jsem přesvědčená, že se po jejich odchodu uklidní situace a my se budeme moci věnovat práci, která nás čeká. Jsme na radnicích, čekají nás krajské volby a my se nemůžeme utápět ve vnitrostranických neshodách.

Budete přijímat nové členy?

Ano, samozřejmě, ale ty přijímáme stále.

Je pravda, že se hovořilo o zrušení místní frakce ANO 2011 a že krajské vedení odmítlo přijímat nové členy?

Krajské vedení v žádném případě neodmítalo přijímat členy. Zpomalení příjmu nových členů bylo způsobeno zpožděním dodání informací z předsednictva místní organizace ve Strakonicích.

Nepovažujete odchody členů také za svoji chybu? Někteří vás jako důvodu uvádějí.

Stále jsme ještě mladé hnutí a k politice jiné názory na celkové směřování prostě patří. Jak jsem říkala, naopak věřím, že to celé organizaci prospěje.