Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Václav Pihera, ned.70 let, Blatná
Ludmila Čužnová, ned. 85 let, Strakonice
Julie Kafková, ned. 94 let, Katovice
Marie Přechová, 92 let, Chrášťovice
Marie Žáková, ned. 89 let, Zahorčice
Josef Tomášek, ned. 84 let, Strakonice
JIří Miňha, ned. 77 let, Kestřany
Anna Polanková, ned. 93 let, Krejnice
František Lang, 76 let, Starov
Václav Procházka, 59 let, Radomyšl
Božena Racochová, ned. 83 let, Předslavice
Vladislav Prokop, 87 let, Strakonice
Marie Michálková, 87 let, Strašice

Pohřební služba města Blatné:

PhDr. Marcela Veselá, 72 let, Blatná
Josef Bolina, ned. 76 let, Sedlice