Pohřební služba města Blatné:

Jana Bažatová, ned. 76 let, Blatná