Výstavba chodníků v obci byla rozdělena do tří etap. Těm ještě předcházela akce bezpečné přechody. Úvodní část a dvě další etapy jsou dokončeny. Do této chvíle stály chodníky ve Střelských Hošticích více než 3,3 milionu korun. Více než polovina byla financována z dotací a grantů.

Pro třetí, poslední etapu výstavby, je připravena dokumentace.

„V létě by měla být další výzva pro dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, doufáme že uspějeme“ řekl starosta Luboš Krupka. Poslední etapa by měla stát zhruba 2,3 milionu korun.

Chodník povede kolem hlavního tahu ze Strakonic na Horažďovice.

Alena Šrámková