Byl poslancem Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Tento strakonický rodák, byl podnikatelem a politikem židovského původu. Jeho otec Wolf Fürth začal ve Strakonicích roku 1828 s výrobou fezů na export do orientálních států. Po jeho smrti roku 1850 převzali vedení továrny Josef Fürth spolu s bratry Jacobem a Moritzem. Za jeho působení prodělal podnik rozšíření a modernizaci. Dále posiloval exportní orientaci závodu. Zemřel 28. dubna 1892 ve Vídni.