Stojí v parku u okresního soudu odhadem 80 až 100 let. Už od pohledu je vidět, že buk není úplně zdravý. U kořenů je mechanicky poškozený, v koruně proschlý. Zda je nebezpečný, ve čtvrtek zjišťovali odborníci Pavel Wágner a Marek Žďárský z pražské firmy Arbonet za pomoci moderních technologií. „Jedná se o zkoušku akustickým tomografem, který ukáže případné destrukce uvnitř stromu, a tahovou zkoušku, která vyhodnotí případné nebezpečí vývratu či zlomu," vysvětlil Pavel Wágner.

Na přístrojích

Strom zhruba dvacet centimetrů nad zemí napojili na přístroje. A to doslova. Po obvodu kmene umístili více než desítku senzorů. Na ty pak poklepali kladívkem a speciální počítačový program vyhodnotil, jak rychle zvuk dorazil z jedné sondy k jiným. „Podle toho, jak rychle se zvuk šíří, dokážeme určit, zda ve stromu dochází například k hnilobným procesům nebo je v něm dutina, trhlina a podobně. Pokud se zvuk dřevem šíří pomaleji, než je obvyklé, dá se předpokládat, že jeho cesta od sondy k sondě byla – laicky řečeno – klikatá. Právě to značí defekty a jejich rozsah," popsal Marek Žďárský s tím, že zkoumaný buk je po této stránce v pořádku. Sondy ukázaly malý problém v místě, kde do stromu vrůstá kůra. Strom ale nijak neohrožuje.
Poté došlo na statickou tahovou zkoušku. Za pomoci lana umístěného v koruně zkoumaného stromu a u kořenů protějšího stromu vyvinuli na strom tlak odpovídající zhruba dvěma tunám. „V tomto testu záleží na mnoha proměnných, například zda strom stojí ve městě, na předměstí, v jaké zóně větru a dalších. I tady se ukázalo, že strom není nebezpečný a podle mého názoru dříve uschne, než by se vyvrátil," podotkl Marek Žďárský.

U testu zlomu ale prvotní výsledky tak dobré nebyly. „Ukázalo se, že odolnost vůči zlomu není dostačující, přesnější výsledky ale budeme mít po dalším zkoumání," doplnil Ondřej Feit z odboru životního prostředí města Strakonice, který zkoušce spolu s dalšími odborníky přihlížel.

Současně vysvětlil, proč byl buk v parku u soudu pro zkoušky vybrán. „Je na něm znát propad vitality, od koruny začíná prosychat. Při posledním ošetření stromů v parku byl tento strom vynechán, protože jsme nevěděli, co se se stromem děje, zda nebude nutné jeho kácení a peníze za ošetření by tudíž nebyly vyhozené oknem. Měření tomografem jsme provedli už z jara, teď jsme se k tomu vrátili, abychom zjistili, zda je strom stabilní," uvedl.

Podle zhodnocení výsledků testů budou odborníci rozhodovat o tom, co se stromem bude dál, zda bude možné buk zachovat, upravit, nebo bude nutné ho zcela odstranit.

Tahová zkouška statická
Hlavní část zkoušky spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen a příslušná reakce je snímána sadou přístrojů. Zatížení probíhá pomocí lanového navijáku, fixovaného buď na sousední strom, nebo na nákladní automobil (traktor). Zatížení je velmi citlivé, nedochází k žádnému ovlivnění stromu. Výsledkem této části zkoušky je zjištění možnosti vývratu či zlomu.
Akustický tomograf
Na základě umístění jednotlivých sond po obvodu kmene a poklepem kladívka na sondy zvládne vykreslit poměrně přesně napadení dřeva. V počítačovém programu se ukáže skrytá dutina i pokročilá hniloba. Díky programu a zadání parametrů stromu lze získat i údaj o stabilitě stromu v daném bodě. Akustický tomograf je výborným pomocníkem při určování bezpečnosti stromů.