Jak je to s deklarovanou podporou radnice, pokud jde o předzahrádky v centru? To si říkal Rudolf Oberfalcer, když držel v ruce zamítnutí žádosti o její zřízení před svou provozovnou na Velkém náměstí. Ještě víc ho udivila argumentace, kvůli které povolení nedostal. „Byla zamítnuta s tím, že je v rozporu s budoucím investičním záměrem další etapy rekonstrukce náměstí,“ uvedl. 

A vysvětlení starosty Pavla Vondryse (Slušnost a jistoty pro Strakonice)? „Je hotová jedna část náměstí. Druhá se bude rekonstruovat, a tak rada města nevidí podmínky, aby se tam zřizovala předzahrádka. Rádi to přivítáme, až bude druhá polovina náměstí hotová,“ zdůraznil.

Podle Rudolfa Oberfalcera je předzahrádka stavba dočasná. „Myslel jsem, že alespoň pro letošek mi bude povolená třeba s tím, že v případě stavebního povolení bude muset být vyklizená,“ dodal.

V souvislosti s předzahrádkou se mluvilo i o jejích bezpečnostních rizicích. V oficiálním zdůvodnění to ale není. Podle opozičního zastupitele Radka Chvosty (ODS) to vypadá jako hledání důvodu za každou cenu. „Pokud by byla jiná argumentace, dalo by se hledat řešení,“ konstatoval.

Zmiňovaná předzahrádka by měla být na konci rampy před radnicí. 

Po loňských námitkách a odvoláních ohledně druhé části rekonstrukce Velkého náměstí podala letos radnice novou žádost o územní rozhodnutí. Pak bude třeba ještě stavební povolení.

Boj o předzahrádku na náměstí ještě nekončí

Rudolf Oberfalcer se svou žádostí o zřízení předzahrádky před svou cukrárnou na konci Velkého náměstí neuspěl. Přesto se chce znovu pokusit nesouhlas radnice prolomit. 

Zastupitel Václav Šrámek (KSČM) přiblížil projednávání tohoto bodu v majetkové komisi. „My jsme s tím nesouhlasili z bezpečnostních důvodů. Podle nás není uvedené místo v tuto dobu pro to předzahrádku vhodné,“ zmínil se. Formulaci radních, kdy zamítnutí spojují s budoucí další etapou rekonstrukce náměstí, považuje za poněkud nešťastnou.

Z hlediska dopravní bezpečnosti měla nejprve předzahrádka kladné vyjádření, pak se to ale změnilo. K tomu se vyjádřil vedoucí odboru dopravy radnice Václav Býček. „Policie požádala o dodatečné doplnění poměrů v křižovatce,“ naznačil. Dříve než Rudolf Oberfalcer podklady doplnil, přišlo zamítnutí od radních.

Dokonce se uskutečnila i schůzka, na které si se starostou Pavlem Vondrysem měli všechny okolnosti vysvětlit. K posunu ale podle Rudolfa Oberfalcera nedošlo. „V minulosti jsem kvitoval, že město podporuje zřizování předzahrádek, konkrétně na Velkém náměstí,“ zopakoval. Tato slova starosta sice znovu potvrdil ale s jednou výhradou. „Ano, ale na té zrekonstruované části,“ přišel s omezením.
Starostovi se také nelíbil fakt, že by předzahrádka měla být v prostoru dvou parkovacích míst. „Jedna z námitek Rudolfa Oberfalcera ohledně rekonstrukce náměstí byla, že ubudou parkovací místa, Teď by sám chtěl dvě ubrat,“ zdůraznil.

I přesto všechno ze schůzky Rudolf Oberfalcer odcházel s přesvědčením, že si stejně žádost o předzahrádku znovu podá.

Na zrekonstruované části náměstí si zatím nikdo žádost o umístění předzahrádky nepodal. V tomto roce by byl pronájem plochy za symbolickou korunu.