„Své volné byty a domy ve Volyni nabídlo devět majitelů, které jsme ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice a OCH Strakonice propojili s občany uprchlými z Ukrajiny a poskytovali jim sociálně právní poradenství,“ řekla za MěÚ Volyně tajemnice Miloslava Benediktová.

Město dále podle instrukcí kraje začalo zajišťovat hodné ubytovací kapacity ve městě, kam by bylo možné v případě potřeby uprchlíky umístit. Město se dále zaměřilo na konkrétní adresnou pomoc lidem, kteří do Volyně přišli za svými příbuznými, např. poskytlo na několik měsíců volný byt, starosta Martin Červený oslovil místní i okolní zaměstnavatele a zprostředkoval několika zájemcům práci.

Tisková mluvčí MěÚ Strakonice Ing. Markéta Bučoková.
Svět se do rána změnil. Ve Strakonicích pomáhali hned v den útoku na Ukrajinu

Do internátů škol zřizovaných ve Volyni krajem byly prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině přiděleny matky s dětmi – na VOŠ a SPŠ 28, na SŠaJŠ 11 osob. „Protože většina přišla pouze s malými zavazadly, zaměstnanci průmyslové školy zorganizovali sbírku, ke které se připojili i zaměstnanci města Volyně a především dětem poskytli potřebné oblečení, obuv, ale i hračky a podobně,“ doplnil ředitel SPŠ a VOŠ Jiří Homolka.

O současném počtu ukrajinských uprchlíků žijících ve Volyni nemá město přehled, někteří se vrátili na Ukrajinu, jiní se přestěhovali. „Víme jen, že na internátech nadále přebývá 21 osob – matek a dětí, Základní školu ve Volyni navštěvuje aktuálně 11 dětí, do mateřské školy chodí dvě děti,“ dodala Miloslava Benediktová.

Deník připravuje s některými ukrajinskými obyvatelkami domova mládeže reportáže.