Těžba polomů začala ve státních lesích po vyhlášení lednového nouzového stavu. Od začátku tlačil lesníky čas, protože vzhledem k množství popadaného dřeva hrozil zvýšený výskyt kůrovce. „V současné době jsme z lesů dostali přes čtyřicet šest tisíc kubíků dřeva, což je více než polovina z celkových 91 500 kubíků,“ uvedl za Lesy ČR Viktor Blaščák.

Problém není s těžbou, ale s odbytem a cenou. „Zpracovatelské firmy jsou v těchto dnech zavaleny, protože kalamita postihla i další místa. Dřeva je nadbytek a cena klesla až o patnáct procent,“ řekl.

Brzy nebudou stačit sklady. „Zatím se vozí do manipulačních skladů zpracovatelských firem, ale dojde–li k zastavení odbytu, nezbyde, než vybudovat ´mokré´ skládky, protože vzhledem k nebezpečí kůrovce nemůžeme vytěžené dřevo uskladňovat v lese,“ popsal.

Mokré skládky musejí být v určité vzdálenosti od lesa, vedle zdroje vody a možnosti přístupu techniky pro zpracovávání. Protože se dřevo uložené na volném prostranství musí kropit, aby na přímém slunci rychle nevysychalo a nedošlo k jeho znehodnocení.

I chystaná obranná opatření proti kůrovci jsou letos v daleko větší míře než v předchozích letech. „Všude jsou položené ´lapáky´ a lapače. Vzhledem k mírné zimě lze očekávat, že rojení kůrovce začne téměř o tři týdny dříve. Zatím se ale o chemickém zásahu neuvažuje,“ zmínil Blaščák.

Podle tempa, jakým těžba pokračuje, je předpoklad zpracování kalamity k 30. červnu.