Páteční akce měla především preventivní charakter a byla součástí medializované celorepublikové akce s názvem HAD (hazard, alkohol, děti) probíhající v českých barech, hernách a restauračních zařízeních po celém území České republiky od srpna do prosince. Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty připravily sérii celostátních preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní.

Kontroly zaměřené na zákaz podávání alkoholu dětem, ale i na řidiče pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek každodenní jsou součástí práce policistů. Akce HAD je výjimečná tím, neboť při ní dochází ke komplexní kontrolní činnosti všech zúčastněných institucí.

Do akce se zapojilo ve Strakonicích téměř 20 policistů Územního odboru Strakonice společně se strážníky Městské policie Strakonice a pracovníky MěÚ Strakonice. Společně s uvedenými byli na místě zástupci státního požárního dozoru (HZS Strakonice), Krajské hygienické stanice, ČOI a Celní správy.

Policisté během páteční noci monitorovali pohyb ve městě, a to nejen v ulicích, ale také v barech, hernách a restauračních zařízení. Ale jak se ukázalo, pátek 8. listopadu patřil mezi poklidné dny. Nejrušněji bylo po 23. hodině, kdy skončila lekce prodloužené v tanečních, a z Kulturního domu odcházeli a odjížděli mladé tanečnice a tanečníci se svými rodiči do teplých domovů. Před půlnocí ale byly ulice, až na výjimky, prázdné. Navíc začalo pršet. Také místní restaurace, podniky a bary byly poloprázdné. Pouze ve třech provozovnách zněla hudba a uvnitř se bavily skupinky lidí. Policisté provedli ve vytypovaných podnicích kontroly, ve kterých se zaměřili nejen na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, ale pozornost věnovali také celostátně hledaným osobám. Během akce si provedli kontrolu i zástupci HZS, ČOI, celní správy a živnostenského úřadu. Poté se policisté do brzkých ranních hodin věnovali bezpečnosti v dopravě na území města Strakonice.

Během akce nebylo ze strany policistů zjištěno žádné porušení zákona, ať už na úseku zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, tak ani v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Kontroly zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým budou policisté i městští strážníci opakovat. Je proto důležité připomenout, že v případě zjištění porušení zákazu prodeje či podání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let hrozí tomu, kdo jim je prodal nebo podal, ve správním řízení uložení sankce v řádu několika tisíc korun.

por. Mgr. Jaromíra Nováková,