Policisté i hasiči navštívili děti na letních táborech. Nejen děti, učitelé (tentokrát v roli vedoucích oddílů), ale i policisté návštěvy vítají, neboť spolupráce s mládeží i mimo školní lavice je pro prevenci proti kriminalitě velmi důležitá.

Letos policisté zavítali na letní dětský tábor na Chvalov u Čekanic, do Vosího údolí nedaleko Kraselova a čekají je i na Kocandě u Skočic a v Novém Dvoře.

Děti si s policisty povídaly o policejní práci, na vlastní oči si prohlédly výstroj a výzbroj policisty včetně výstroje těžkooděnce, s dopravními policisty si zopakovaly základní pravidla silničního provozu a postup při oznámení trestné činnosti na tísňovou linku 158. Pro táborníky si policisté letos připravili bodově hodnocené soutěže.

Jednotlivá družstva mezi sebou soutěžila v netradičních disciplínách. Družstva se utkala v rychlostní soutěži měřené radarem, v oblékání výstroje těžkooděnce v časovém limitu a vyzkoušet si mohla i zajištění stop na místě trestného činu. Čtvrtou disciplínu „džberovka" a střelbu ze vzduchovky zajistili hasiči HSZ Strakonice.

Na stanovišti hasičského záchranného sboru si děti zopakovaly, co si vzít a co ne při odchodu z domova s sebou do evakuačního zavazadla.

Darina Vernerová