Jde o program Evropské unie a Policie ČR s názvem „Community policing“. To je způsob policejní práce založený na spolupráci mezi policií, místní samosprávou a občany. Vychází ze znalosti prostředí, ve kterém se policista pohybuje, a z otevřené komunikace mezi těmito skupinami.

„Území města je nyní rozděleno na pět částí, ve kterých působí deset vzájemně zastupitelných policistů,“ uvedla včera policejní tisková mluvčí Jaromíra Nováková. Smyslem je, aby se příslušníci policie dobře orientovali ve vymezeném prostoru a aby je tamní obyvatelé dobře znali.

Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je protiprávní chování a jeho administrace, předmětem zájmu zmíněného programu je následkům takového chování a možným škodám spíše předejít.